Masažne kade

Podešavanje filter vremena

Mijenjanje modusa rada

Zaključavanje temperature

Zaključavanje panela

Podešavanje filter vremena

Bazeni

Digitalni tajmer