“Bazenska konstrukcija je temelj, a oprema je srce svakog bazena zbog toga smo se odlučili koristiti samo NAJKVALITETNIJE PROIZVODE OD UVAŽENIH PROIZVOĐAĆA!”

ELEGpools

Bazeni – beton
Bazen izveden u armiranom betonu je najčešća varijanta te najtrajnije rješenje. Treba ga izvesti prema kompletnom projektu (statički proračun, nosivost tla, izvedbeni nacrti, armatura) i posao povjeriti stručnom izvođaču, jer svaki nedostatak je kasnije teško otkloniti zbog mogućih pukotina ili izdizanja tla.
Nakon iskopa izvodi se oplata i postavlja armatura i betonira. Bitno je dobro održavanje betona sve dok beton ne postigne zahtjevanu čvrstoću.  Ova vrsta bazena ima velike mogućnosti oblikovanja, i mogu se izvesti stepenasti vodopadi.
Kod bazena izvedenih od armiranog betona završni sloj može biti PVC obloga ili keramičke pločice.
Izgradnja armirano betonskog bazena, zavisno od naknadnog opremanja obično traje između 8-12 tjedana.

Kalup bazeni

Bazeni – poliesterski/keramički

Bazeni se izrađuju različitih dimenzija i oblika iz jednog komada.

Na gradilište se dostavljaju sa specijalnim vozilom. Dizalicom postavljaju na mjesto ugradnje. Otvor za bazen se nakon iskopa mora nivelirati pa tek onda se polaže korito bazena. Prostor između vanjske stjenke bazena i terena popunjava se običnim betonom. Ugradnja i montaža je brža nego kod drugih tipova bazena. Mora se osigurati dovoljna širina pristupa vozilu, prilikom dostave bazena.

Kao što svi znamo voda u bazenu mora cirkulirati kroz sustav filtriranja, kako bi se  uklonile nečistoće. Za vrijeme normalnog rada sustava filtriranja, voda iz bazena teče kroz jedan ili više podnih slivnika(sifona) na dnu bazena i kroz jedan ili više skimera koji crpe vodu sa površine bazena.

Podni slivnici se obično  nalaze na najnižoj točki u bazenu, tako da je omogućeno da se sva voda iz bazena može izliti preko njega. Najveći dio prljavštine iz bazena izlazi preko tih odvoda. Podni slivnik je prekriven posebno koncipiranom rešetkom koja sprijećava vrtloge koji bi eventualno mogli povući kupaća, kosu ili slično ( radi na principu preusmjeravanja protoka vode kako bi se spriječilo formiranje opasno vrtlog).

Skimmeri crpe vodu na isti način kao podni slivnik, ali oni sisaju vodu sa površine bazena. Tako se bazen čisti od svih mogućih prljavština koje plutaju kao npr. lišće, grančice, ulje za sunčanje, insekti itd. Skimmeri su opremljeni malim plutajućim vratima koja se u slučaju nastanka valova u bazenu (nakon skoka kupaća)dizaju i zatvaraju otvor skimera kako bi spriječila izlazak sakupljene prljavštine iz sakupljača (korpice).

U kratko voda se crpi iz bazena preko podnih slivnika ili skimera (u slučaju prelivnog bazena skimer otpada a voda teće kroz kanalice) i tako dospijeva u filter.

Pomoču zidnih ili podnih mlaznica voda se nakon što je prošla kroz sustav filtriranja  vraća u bazen.

Većina bazena također imaju i vakuum diznu (usisna dizna) , koje se u bazenu koriste samo za čišćenje. Na navedene dizne priključuju se bazenski usisavači, koji rade na principu poput običnih usisavača, osim što usisavaju vodu umjesto zraka. Usisne dizne mogu imati zasebnu pumpu koja crpi vodu ali većinom su spojene na glavnu pumpu bazenskog filtriranja.

Pumpe Za većinu nas, bazen je, manje ili više, samo velika rupa u zemlji punjena vodom. Mi ne vidimo većinu skupih strojeva koji su potrebni za rad bazena, jer se cijelokupna oprema nalazi daleko od očiju kupaća a to je u strojarnici. Upravo ti strojevi su najbitniji kod bazena, bez kvalitetne pumpe i filtera nemate ni bazen sa kristalno čistom i bistrom vodom koju svi tolko volimo. Srce strojarnice je  pumpa,  kod uobičajenih pumpi elektromotor vrti impeler pumpe unutar kućišta i tako potišće vodu kroz filter a zatim natrag kroz dizne u bazen.

Pumpe za tretiranje bazenske vode su većinom opremljene pred filterom. Taj predfilter je zapravo košarica u kojoj se skupljaju grublje nečistoće kao što su krhotine, lišće ili dr., to je potrebno kako se pumpa nebi zablokirala.